0909 221 246

24/7 Customer Support​

0969 303 848

24/7 Customer Support​

Đồng hồ đo lưu lượng là gì?

Là một thiết bị dùng để đo khối lượng chất lỏng chảy qua thiết bị, thường được tính bằng m³.

Lượng chất lỏng chảy qua đồng hồ sẽ được hiển thị trên mặt đồng hồ hoặc các thiết bị nhận tín hiệu khác.

Đồng hồ đo lưu lượng rất quan trọng trong các hệ thống đường ống cần đo lưu lượng chảy qua đường ống.

Vì vậy hầu như ngày nay các đồng hồ đo trở nên phổ biến từ hộ gia đình, đến các nhà máy xí nghiệp,…

Cấu tạo của đồng hồ đo lưu lượng:

Đồng hồ đo lưu lượng nước Actaric
Đồng hồ đo lưu lượng nước Actaric

Đa phần đồng hồ đo lưu lượng hiện nay trên thị trường đều có đạng gồm 2 bộ phận chính là:

Bộ hiển thị:

Bộ phận đo và đếm:

Thân của đồng hồ đo lưu lượng:

Ngoài ra còn có thân đồng hồ thường được làm bằng đồng đối với đồng hồ kích thước nhỏ, dùng trong nước sạch.

Cũng có thể được làm từ gang, thép, inox, đối với các đường ống lớn.

Hay đường ống làm việc trong môi trường có tính ăn mòn cao như nước thải.

Phần kết nối của đồng hồ thường cũng có 2 kiểu chính là:

Nối ren:

Nối bích:

Phân loại các loại đồng hồ đo lưu lượng:

Đồng hồ đo lưu lượng nước Itron - Multimag
Đồng hồ đo lưu lượng nước Itron – Multimag

Dựa trên kiểu đo thì có thể phân ra hai loại như là:

Đồng hồ kiểu thể tích:

Đồng hồ đo lưu lượng nước nóng Unik nối ren
Đồng hồ đo lưu lượng nước nóng Unik nối ren

Đồng hồ kiểu tốc độ:

Đồng hồ đo lưu lượng Meiji nối ren
Đồng hồ đo lưu lượng Meiji nối ren

Ngoài ra có thể phân loại dựa trên môi trường hoạt động:

Đồng hồ đo lưu lượng nước lạnh (sạch):

Đồng hồ đo lưu lượng Itron lắp bích
Đồng hồ đo lưu lượng Itron lắp bích

Đồng hồ đo lưu lượng nước nóng:

Đồng hồ đo lưu lượng nước nóng Sensus nối bích
Đồng hồ đo lưu lượng nước nóng Sensus nối bích

Đồng hồ đo lưu lượng nước thải:

Đồng hồ đo lưu lượng nước Itron - Woltex
Đồng hồ đo lưu lượng nước Itron – Woltex

Hay còn dựa trên cấp của đồng hồ:

Được phân thành 4 cấp A, B, C, D tuỳ theo các giá trị Qmin và Qt như cho trong bảng dưới đây:

Đồng hồ nước cấp A:

Đồng hồ nước cấp B:

Đồng hồ nước cấp C:

Đồng hồ nước cấp D:

Giải thích một số thuật ngữ được sử dụng trong bài viết:

Giá trị lưu lượng định mức quan trọng của đồng hồ nước:

Sai số cho phép lớn nhất của đồng hồ đo nước được quy định theo hai vùng:

>> Xem thêm các loại đồng hồ khác tại đây.