0909 221 246

24/7 Customer Support​

0969 303 848

24/7 Customer Support​

Đồng hồ nước thải là một loại đồng hồ dùng để đo lưu lượng của nước thải chảy trong đường ống.
Các khu công nghiệp thường sử dụng để đo lượng nước thải từ nhà máy chảy ra đường ống nước thải để tính chi phí xử lý.
Đồng hồ nước thải đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lượng nước thải được thải ra từ các nhà máy, xí nghiệp sản xuất.
Đồng hồ nước thải điện tử trong quá trình sử dụng có thể bị những lỗi như đồ hồ bị đứng, hoặc bị hư, bị cháy sensor.
Vậy khi đồng hồ bị đứng chúng ta có thể kiểm tra sao để phát hiện những lỗi gây đứng đồng hồ.

Đồng hồ nước thải điện tử cài đặt lưu lượng đo không phù hợp:

Việc cài đặt lưu lượng cho đồng hồ mà lưu lượng dòng chảy qua cảm biến không đủ.
Khiến cho cảm biến trong đồng hồ không hoạt động như mong muốn.
Dẫn đến hiện tượng đồng hổ lúc đọc được hoặc nếu lưu lượng quá thấp thì đồng hồ sẽ không hiển thị.
Để khắc phục thì ta sẽ vào trong cài đặt của đồng hồ để điều chỉnh lại thông số cho phù hợp với lưu lượng đang sử dụng.

Cảm biến Sensor bị cháy hoặc cài đặt vectơ sai:

Như chúng ta biến đồng hồ nước nước thải điện tử sẽ sử dụng cảm biến sensor để do lưu lượng dòng chảy.
Cảm biến sensor là một thiết bị quan trọng trong hệ thống đồng hồ nước thải điện tử, nếu như bị hỏng hóc thì sẽ hoàn toàn không đo được lưu lượng.
Nếu trường hợp bị cháy thì chúng ta phải tiến hành thay sensor cho đồng hồ.
Với trường hợp cài đặt vectơ thì chúng ta phải vào cài đặt lại thông tin ở trong đồng hồ.
Vì đồng hồ điện tử có thể đo theo hai hướng nên sẽ có chia ra lưu lượng dương và lưu lượng âm, trong trường hợp này thì khi chảy mỗi loại lưu lượng khác nhau thì tổng của đồng hồ sẽ không chính xác hoặc bị đứng.

Rác thải ở trong đồng hồ:

Ở trong đồng hồ đo nước thải, nếu lượng rác quá lớn thì sẽ làm cảm biến không thể đo được lượng nước chạy trong hệ thống.
Vì vậy chúng ta phải lắp đặt trước hệ thống một lọc y, và có bể lắng riêng để tách rác ra khỏi nước thải trước khi đo.