Công tắc áp suất, công tắc áp lực, pressure switch, rơ le áp suất, công tắc báo mức áp suất, đo áp suất bằng công tắc áp suất, công tắc áp suất .

Rơ le áp suất Danfoss KP1 (060-110191) – Công tắc áp suất Nhiệt độ môi trường: -40 – + 65 ° C (+ 80 ° C trong tối đa 2 giờ). Đơn vị đo DIN: -40 – + 65 ° C (+ 80 ° C trong tối đa 2 giờ). Tối đa áp suất làm [...]