Van tuyến tính

Van bi điều khiển ON/OFF

Hiển thị một kết quả duy nhất