Van cân bằng áp lức là một loại thiết bị dùng để cân bằng tổn thất áp suất hoặc lưu lượng giữa các nhánh trên đường ống tránh hiện tượng áp lực nước trên hệ thống không đồng đều. Có hai loại van cân bằng là van cân bằng tự động và van cân bằng [...]