Van màng là loại van dùng một lớp màng được làm bằng cao su có tính đàn hồi để điều chỉnh dòng chảy vật chất. Với mục đích chính là đóng và mở dòng chảy cũng như điều tiết dòng chảy. Van màng thích hợp cho ứng dụng điều tiết vừa phải, có khả nằng [...]