Menu Đóng

Đồng hồ nước điện tử Sensus MeiStreamRF

Tính năng, đặc điểm:

Đồng hồ có phê duyệt mẫu MID với sản phẩm MI001

Đơn vị đo lường được phê duyệt trong thông tin mẫu MID. sản phẩm MI001

Chiều dài tổng thể của thân máy ngắn (WP) và dài (WS). theo DIN 19625 và EN 14154

Đăng ký với model HRI-Mei

Thông số kỹ thuật:

Đăng ký bộ mã hóa với các giao thức dữ liệu khác nhau (M-Bus, MiniBus, Sensus, IEC 1107)

Mẫu đồng hồ với thân làm bằng hợp kim đồng cho nước sạch.

Mẫu đồng hồ dành cho đường ống áp suất cao lên đến PN 40

Mẫu đồng hồ để sử dụng trong các môi trường chất thải, môi trường ăn mòn.

Đồng hồ được trang bị máy HRI-Mei.

Cổng giám sát áp lực